Поврзете се со нас

Технологија

Јунајтед Груп ја заврши продажбата на инфраструктурата за мобилни кули на TAWAL

Објавено

на

United Group BV („Јунајтед Груп“ или „Компанијата“), водечка компанија за телекомуникации и медиуми во Југоисточна Европа, со задоволство потврдува дека по објавата од 20 април 2023 година, на 24 август Компанијата ја заврши продажбата на своите мобилни инфраструктурни единици на кули во Бугарија, Хрватска и Словенија („TowerCo“) на TAWAL, подружница на STC Group и водечка интегрирана компанија за инфраструктура за ИКТ во регионот МЕНА. Трансакцијата беше завршена во согласност со одредбите на купопродажниот договор (анг. Sales and Purchase Agreement – „SPA„SPA“) и доби регулаторно одобрение.

Трансакцијата, која се состои од повеќе од 4.800 кули, беше вреднувана од TowerCo на 1.220 милиони евра без готовина и без долгови, целосно платена во готовина, што претставува EV / 2022 EBITDAal (пред МСФИ 16) повеќекратно од 20,1x.

Нето приходите од трансакцијата изнесуваат 1.218 милиони евра и ќе бидат искористени за целосна отплата на високите обезбедени белешки (анг. Senior Secured Notes) од 525 милиони евра на Групацијата за 2024 година и високите обезбедени белешки од 550 милиони евра за 2025 година. Преостанатото салдо ќе биде насочено кон натамошно зајакнување на готовинската и ликвидносната позиција на Јунајтед Груп. Понатаму, ликвидноста на компанијата дополнително ќе се зајакне со дополнителни плаќања од TowerCo во износ од 29 милиони евра набрзо по потпишувањето. По отплатата на главнината и пресметаната камата за белешките за 2024 и 2025 година, вкупниот позитивен ефект врз ликвидноста на Групацијата изнесува 168 милиони евра.

Трансакцијата е прва инвестиција направена од TAWAL во европскиот телекомуникациски сектор. TAWAL е најголемиот обезбедувач на интегрирана ИКТ инфраструктура во МЕНА регионот, кој поседува портфолио од повеќе од 21.000 мобилни кули.

Јунајтед Груп и нејзините подружници во релевантните географски области ќе останат како “потстанари” во кулите кои се дел од трансакцијата. Следствено, Групацијата склучи долгорочен договор за услуги со 20-годишен рок и автоматско обновување на 8 години. Дополнително, воспоставен е и Договор за ниво на услуги за да се обезбеди континуирано користење на инфраструктурата на телекомуникациските столбови по завршувањето на трансакцијата.

Извршната директорка на Јунајтед Груп, Викторија Боклаг, изјави:

„Ова е многу атрактивен договор за Јунајтед Груп кој ни овозможува да го искористиме капиталот од постојните несуштински инфраструктурни средства, додека капитализираме од атрактивни вреднувања во секторот на кулите. Ова се усогласува со одлагањата преземени од бројни оператори низ Европа во последниве години. Приходите од продажбата ќе се насочат кон значително ослободување на готовинскиот тек за идниот раст. Среќни сме што соработувавме со TAWAL, најголемиот интегриран давател на ИКТ инфраструктура во МЕНА регионот, во нивната прва инвестиција во европскиот телекомуникациски сектор. Ќе истражиме дополнителни можности за заеднички раст и проширување.”

Реклама
Реклама
Реклама

Популарни