Поврзете се со нас

Маркетинг

Рекламниот простор на „Дерби“ се отстапува според таканаречен СРМ (Cost per mile) модел, каде што се закупуваат пакети од по 1.000 импресии, чиј интензитет и фреквенција можат да варираат. Дистрибуцијата на банерите е преку компјутерски софтвер (Ад сервер).

Десктоп Банер 300х600 300 ден. / СРМ Позиција 2.1 (горе десно)
Десктоп Банер 300х250 200 ден. / СРМ Позиција 2.1 (горе десно)
Мобилен Банер 300х250 300 ден. / СРМ Позиција во средина на текст

Освен ова, „Дерби“ истакнува и други промотивни содржини во форма на разни видови на банери според модел на календарски закуп. Овие позиции не се постојано слободни поради тоа е нужно претходно да не контактирате заради постигнување на договор за соработка.